Selasa, 14 September 2010

Simbol ASCII

ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ
✖ ✗ ✘ ♒ ♬ ✄ ✂ ✆ ✉ ✦ ✧ ♱ ♰ ♂ ♀ ☿ ❤ ❥ ❦ ❧ ™ ® © ♡ ♦ ♢ ♔ ♕ ♚ ♛ ★ ☆ ✮ ✯ ☄ ☾ ☽ ☼ ☀ ☁ ☂ ☃ ☻ ☺ ☹ ☮ ۞ ۩
εїз ☎ ☏ ¢ ☚ ☛ ☜ ☝ ☞ ☟ ✍ ✌ ☢ ☣ ☠ ☮ ☯ ♠ ♤ ♣ ♧ ♥
♨ ๑ ❀ ✿ ψ ♆ ☪ ☭ ♪ ♩ ♫ ℘ ℑ ℜ ℵ ♏ η α
ʊ ϟ ღ ツ 回 ₪ 卐 ™ © ® ¿ ¡ ½ ⅓ ⅔ ¼ ¾ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ℅ № ⇨ ❝ ❞ # & ℃

◠ ◡ ╭ ╮ ╯ ╰ ★ ☆
⊙¤㊣★☆♀◆◇◣◢◥▲▼△▽⊿◤ ◥▆ ▇ █ █ ■ ▓ 回 □ 〓≡ ╝╚╔ ╗╬ ═ ╓ ╩ ┠ ┨┯ ┷┏┓┗ ┛┳⊥﹃﹄┌ ┐└ ┘∟「」↑↓→←↘↙♀♂┇┅ ﹉﹊﹍﹎╭╮╰ ╯ *^_^* ^*^ ^-^ ^_^ ^︵^ ∵∴‖︱ ︳︴﹏﹋﹌ ♂ ♀ ♥ ♡ ☜ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ☺ ☻ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █ ▌ ▐ ░ ▒▬ ♦ ◊ ◦ ☼ ♠ ♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ぃ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ の ☆ → あ £ ❤ 。◕‿◕。 ✎ ✟ஐ ≈ ๑۩۩.. ..۩۩๑ ๑۩۞۩๑ ✲ ❈ ➹ ~.~ ◕‿-。 ☀☂☁【】┱ ┲ ❣ ✚ ✪ ✣ ✤ ✥ ✦ ❉❥ ❦ ❧ ❃ ❂ ❁ ❀ ✄ ☪ ☣ ☢ ☠ ☭ ♈ ➸ ✓ ✔ ✕ ✖ ㊚ ㊛ *.:。✿*゚‘゚・

⊙¤㊣★☆♀◆◇◣◢◥▲▼△▽⊿◤ ◥▆ ▇ █ █ ■ ▓ 回 □ 〓≡ ╝╚╔ ╗╬ ═ ╓ ╩ ┠ ┨┯ ┷┏┓┗ ┛┳⊥﹃﹄┌ ┐└ ┘∟「」↑↓→←↘↙♀♂┇┅ ﹉﹊﹍﹎╭╮╰ ╯ *^_^* ^*^ ^-^ ^_^ ^︵^ ∵∴‖︱ ︳︴﹏﹋﹌ ♂ ♀ ♥ ♡ ☜ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ☺ ☻ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █ ▌ ▐ ░ ▒▬ ♦ ◊ ◦ ☼ ♠ ♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ぃ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ の ☆ → あ £ ❤ 。◕‿◕。 ✎ ✟ஐ ≈ ๑۩۩.. ..۩۩๑ ๑۩۞۩๑ ✲ ❈ ➹ ~.~ ◕‿-。 ☀☂☁【】┱ ┲ ❣ ✚ ✪ ✣ ✤ ✥ ✦ ❉❥ ❦ ❧ ❃ ❂ ❁ ❀ ✄ ☪ ☣ ☢ ☠ ☭ ♈ ➸ ✓ ✔ ✕ ✖ ㊚ ㊛ *.:。✿*゚‘゚・

◊ ♥ ╠ ═ ╝▫ ■ ๑ » « ¶ ஐ © † εïз ♪ ღ ♣ ♠ • ± ° •ิ. • ஐ இ * × ○ ▫ ♂ • ♀ ◊ © ¤ ▲ ↔ ™ ® ☎ εїз ♨ ☏ ☆ ★ ▽ △ ▲ ∵ ∴ ∷ # ♂ ♀ ♥ ♠ ♣ ♧ ♤ ♧ ♡ ♬ ♪ ♭ ♫♪ ﻬ ஐღ ↔ ↕ ↘••● ¤ ╬ ﹌ ▽ ☜♥☞

♬ ✞ ♥ ♕ ☯ ☭ ☠ ☃
α в c ∂ ε f g н ι נ к ℓ м η σ ρ q я s т υ v ω x y z άв ς đ έ f ģ ħ ί ј ķ Ļ м ή ό ρ q ŕ ş ţ ù ν ώ x ч ž Å Á Ä Ã å á ä ã æ ß b c © Ð d é ê f ƒ g h ï î j k £ m Ñ ñ η ô õ ø
Þ þ p q ® § š t ú û µ v w x ý ÿ z ž ¿ ¶ $ € ¤¨¨¤ ¤¨¨¤


(¨`v´¨) (¨`v´¨)
isнιηε
»-(¯`v´¯)-» »-(¯`v´¯)-» •:*:• •:*:•

¯`°¤.¸.¤ ¯`°¤.¸.¤ ¸¸.•*´¯`v´¯`*•.¸¸ ¸¸.•*´¯`v´¯`*•.¸¸

(¯`•._) (¯`•._) •´`•.¸.» •´`•.¸.»

¸¸.•´°¤ ¸¸.•´°¤ »--» »--»

() () ¤´¯`-´¯`¤ ¤´¯`-´¯`¤

°o.O °o.O .•´¸.•´¨¤ .•´¸.•´¨¤

-»¦«- -»¦«

☺☻♥♦♣♠•◘○◙♂♀♪♫☼►◄↕‼¶§▬↨↑↓→←∟↔▲▼ !"#$%♣c÷\à☺☻♥♦♣♠•◘○◙♂♀♪♫☼►◄↕‼¶§▬↨↑↓→←∟↔▲▼ !"#$%♣c÷\à
◕‿◕

❤ ツ ♥ ☺ ☻ ♦ ♣ ♠ • ◘ ○ ◙ ♀ ♂ ♪ ♫ ☼ ► ◄ ↕ ‼ ¶ § ▬ ↨ ☆ ℓ εïз ☠♫✈☹☺☻∞♥♣©®☎☑☞▲
▼׬|»¤¸„ø¤º☮☆●♫★♥☆♪¤«|¬☺☻♥♦♣♠•◘○♂
☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮
♪♫✈☺†∞♥♣©® ☎ ☑☞

$%^&@!$%*()[]{}

♪♥♫◦°°◦°°◦♫♥♪?

.(....\............../....)
. \....\........... /..../
...\....\........../..../
....\..../´¯.I.¯`\./
..../... I....I..(¯¯¯`\
...I.....I....I...¯¯.\...\
...I.....I´¯.I´¯.I..\...)
...\.....` ¯..¯ ´.......'
....\_________.·´

¯`v´¯)
.`·.¸.·´ ¸.·´¸.·´¨) ¸.·*¨)
(¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸¸.·¨ `*~*~*☜ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ☺ ☻ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █ ▌ ▐ ░ ▒▬ ♦ ◊ ◦ ☼ ♠ ♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ぃ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ の ☆ → あ £ ❤ 。◕‿◕。 ✎ ✟ஐ ≈ ๑۩۩.. ..۩۩๑ ๑۩۞۩๑ ✲ ❈ ➹ ~.~ ◕‿-。 ☀☂☁【】┱ ┲ ❣ ✚ ✪ ✣ ✤ ✥ ✦ ❉❥ ❦ ❧ ❃ ❂ ❁ ❀ ✄ ☪ ☣ ☢ ☠ ☭ ♈ ➸ ✓ ✔ ✕ ✖ ㊚ ㊛ *.:。✿*゚‘゚・

⊙¤ ㊣★☆♀◆◇◣◢◥▲▼△▽⊿◤ ◥▆ ▇ █ █ ■ ▓ 回 □ 〓≡ ╝╚╔ ╗╬ ═ ╓ ╩ ┠ ┨┯ ┷┏┓┗ ┛┳⊥﹃﹄┌ ┐└ ┘∟「」↑↓→←↘↙♀♂┇┅

Group faces 1: ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩(͡๏̯͡๏)۶ ٩(-̮̮̃•̃)۶ ٩(×̯×)۶

Group faces 2: ⊙▂⊙ .. ⊙0⊙ .. ⊙︿⊙ .. ⊙ω⊙ .. ⊙﹏⊙ .. ⊙△⊙

Group faces 3: ●▂● .. ●︿● .. ●ω● .. ●﹏● .. ●▽● .. ●△●

Face 1: ಠ_ಠ

Face 2: ಥ_ಥ

Face 3: ¯\(°_o)/¯

Face 4: ب_ب

Face 5: ◕ ‿ ◕

Face 6: m(><)m

Face 7: o(╥﹏╥)o

Face 8: //(ㄒoㄒ)//

Face 9: {{{(>_<)}}}

Princess Leia StarWars: @-_-@ .. @-.-@ .. @>.<@

Butterfly: εїз

Fish to right: ><((((º>

Fish to left: <º))))><

Rabbit:
( ) ( )
(* .*)
("__")

Music Box: lıllı ((((|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|)))) ıllı

Ipod:
╔═══╗ ♪
║███║ ♫
║ (●) ♫
╚═══╝♪♪

Shotgun: ︻┳═一


Men with banner:

............(0 0)
.---oOO-- (_)-----.
╔═════════════════╗
║ Type your message here!..║
╚═════════════════╝
'----------------------oOO
........|__|__|
.......... || ||
....... ooO OooDecorate your signature:

*´¨)
¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨)
(¸.•´ (¸.•` ¤ Type your name here


Malibu Hotels: |̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ |

Regular cigaritte: (̅_̅_̅(̅(̅_̅_̅_̅_̅_̅̅()ڪ

Lucky strike cigaritte: (̅_̅_̅(̲̲̲̲̲̅̅̅̅̅̅(̅_̅_̲̲̲̅̅̅l̲̅u̲̅c̲̅k̲̅y̲̲̅̅̅ _̅_ ̅_̅() ڪے

Marlboro cigaritte (̅_̅_̅(̲̲̲̲̲̅̅̅̅̅̅(̅_̅_̲̅м̲̅a̲̅я̲̅l̲̅b̲̅o̲̅r̲̅o ̲̅̅ _̅_̅_̅() ڪے

Injection: ┣▇▇▇═─

ECG: √v^√v^√♥

Band Aid: ( ̲̅:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅ ̲̅]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅ )

Girls flowers on head:
✿◕ ‿ ◕✿

❀◕ ‿ ◕❀

❁◕ ‿ ◕❁

✾◕ ‿ ◕✾

ASCII 0 : (kosong)
ASCII 1 :☺
ASCII 2 :☻
ASCII 3 :♥
ASCII 4 :♦
ASCII 5 :♣
ASCII 6 :♠
ASCII 7 :•
ASCII 8 :◘
ASCII 9 :○
ASCII 10 :◙
ASCII 11 :♂
ASCII 12 :♀
ASCII 13 :♪
ASCII 14 :♫
ASCII 15 :☼
ASCII 16 :►
ASCII 17 :◄
ASCII 18 :↕
ASCII 19 :‼
ASCII 20 :¶
ASCII 21 :§
ASCII 22 :▬
ASCII 23 :↨
ASCII 24 :↑
ASCII 25 :↓
ASCII 26 :→
ASCII 27 :←
ASCII 28 :∟
ASCII 29 :↔
ASCII 30 :▲
ASCII 31 :▼
ASCII 32 :
ASCII 33 :!
ASCII 34 :"
ASCII 35 :#
ASCII 36 :$
ASCII 37 :%
ASCII 38 :&
ASCII 39 :'
ASCII 40
ASCII 41
ASCII 42 :*
ASCII 43 :+
ASCII 44 :,
ASCII 45 :-
ASCII 46 :.
ASCII 47 :/
ASCII 48 :0
ASCII 49 :1
ASCII 50 :2
ASCII 51 :3
ASCII 52 :4
ASCII 53 :5
ASCII 54 :6
ASCII 55 :7
ASCII 56 :8
ASCII 57 :9
ASCII 58 ::
ASCII 59 :;
ASCII 60 :<
ASCII 61 :=
ASCII 62 :>
ASCII 63 :?
ASCII 64 :@
ASCII 65 :A
ASCII 66 :B
ASCII 67 :C
ASCII 68
ASCII 69 :E
ASCII 70 :F
ASCII 71 :G
ASCII 72 :H
ASCII 73 :I
ASCII 74 :J
ASCII 75 :K
ASCII 76 :L
ASCII 77 :M
ASCII 78 :N
ASCII 79 :O
ASCII 80 :P
ASCII 81 :Q
ASCII 82 :R
ASCII 83 :S
ASCII 84 :T
ASCII 85 :U
ASCII 86 :V
ASCII 87 :W
ASCII 88 :X
ASCII 89 :Y
ASCII 90 :Z
ASCII 91 :[
ASCII 92 :\
ASCII 93 :]
ASCII 94 :^
ASCII 95 :_
ASCII 96 :`
ASCII 97 :a
ASCII 98 :b
ASCII 99 :c
ASCII 100 :d
ASCII 101 :e
ASCII 102 :f
ASCII 103 :g
ASCII 104 :h
ASCII 105 :i
ASCII 106 :j
ASCII 107 :k
ASCII 108 :l
ASCII 109 :m
ASCII 110 :n
ASCII 111
ASCII 112
ASCII 113 :q
ASCII 114 :r
ASCII 115 :s
ASCII 116 :t
ASCII 117 :u
ASCII 118 :v
ASCII 119 :w
ASCII 120 :x
ASCII 121 :y
ASCII 122 :z
ASCII 123 :{
ASCII 124 :|
ASCII 125 :}
ASCII 126 :~
ASCII 127 :⌂
ASCII 128 :Ç
ASCII 129 :ü
ASCII 130 :é‚
ASCII 131 :â
ASCII 132 :ä
ASCII 133 :à
ASCII 134 :å
ASCII 135 :ç
ASCII 136 :ê
ASCII 137 :ë
ASCII 138 :è
ASCII 139 :ï
ASCII 140 :î
ASCII 141 :�ì
ASCII 142 :Ä
ASCII 143 :�Å
ASCII 144 :�É
ASCII 145 :æ
ASCII 146 :Æ
ASCII 147 :ô
ASCII 148 :ö
ASCII 149 :ò
ASCII 150 :û
ASCII 151 :ù
ASCII 152 :ÿ
ASCII 153 :Ö
ASCII 154 :Ü
ASCII 155 :¢
ASCII 156 :£
ASCII 157 :�¥
ASCII 158 :₧
ASCII 159 :ƒ
ASCII 160 :á
ASCII 161 :í
ASCII 162 :ó
ASCII 163 :ú
ASCII 164 :ñ
ASCII 165 :Ñ
ASCII 166 :ª
ASCII 167 :º
ASCII 168 :¿
ASCII 169 :⌐
ASCII 170 :¬
ASCII 171 :½
ASCII 172 :¼
ASCII 173 :¡
ASCII 174 :«
ASCII 175 :»
ASCII 176 :░
ASCII 177 :▒
ASCII 178 :▓
ASCII 179 :│
ASCII 180 :┤
ASCII 181 :╡
ASCII 182 :╢
ASCII 183 :╖
ASCII 184 :╕
ASCII 185 :╣
ASCII 186 :║
ASCII 187 :╗
ASCII 188 :╝
ASCII 189 :╜
ASCII 190 :╛
ASCII 191 :┐
ASCII 192 :└
ASCII 193 :┴
ASCII 194 :┬
ASCII 195 :├
ASCII 196 :─
ASCII 197 :┼
ASCII 198 :╞
ASCII 199 :╟
ASCII 200 :╚
ASCII 201 :╔
ASCII 202 :╩
ASCII 203 :╦
ASCII 204 :╠
ASCII 205 :═
ASCII 206 :╬
ASCII 207 :╧
ASCII 208 :╨
ASCII 209 :╤
ASCII 210 :╥
ASCII 211 :╙
ASCII 212 :╘
ASCII 213 :╒
ASCII 214 :╓
ASCII 215 :╫
ASCII 216 :╪
ASCII 217 :┘
ASCII 218 :┌
ASCII 219 :█
ASCII 220 :▄
ASCII 221 :▌
ASCII 222 :▐
ASCII 223 :▀
ASCII 224 :α
ASCII 225 :ß
ASCII 226 :Γ
ASCII 227 :π
ASCII 228 :Σ
ASCII 229 :▬
ASCII 230 :µ
ASCII 231 :τ
ASCII 232 :Φ
ASCII 233 :Θ
ASCII 234 :Ω
ASCII 235 :δ
ASCII 236 :∞
ASCII 237 :φ
ASCII 238 :ε
ASCII 239 :∩
ASCII 240 :≡
ASCII 241 :±
ASCII 242 :≥
ASCII 243 :≤
ASCII 244 :⌠
ASCII 245 :⌡
ASCII 246 :÷
ASCII 247 :≈
ASCII 248 :°
ASCII 249 :∙
ASCII 250 :·
ASCII 251 :√
ASCII 252 :ⁿ
ASCII 253 :²
ASCII 254 :■
ASCII 255 :*

Digg Google Bookmarks reddit Mixx StumbleUpon Technorati Yahoo! Buzz DesignFloat Delicious BlinkList Furl

0 komentar: on "Simbol ASCII"

Posting Komentar

Buat siapa saja yang suka dengan artikel saya, silahkan anda share di mana saja anda suka (blog, facebook, twitter dll). Namun, bila berkenan mohon cantumkan link sumber dari artikel yang sobat blogger share (copy/paste). Mari bangun Indonesia lebih baik lagi, dengan berbagi informasi yang bermanfaat. Terima kasih,,^o^
======================================================

Next Prev home